• Spikweien 37, 5943AC Lomm
  • +31 (0)77 47 31 888
  • mgp@mgp.nl

Kwaliteit

Kwaliteit is van het grootste belang bij de bedrijfsvoering van MGP. Klanttevredenheid staat hierbij voorop en dat betekent dat MGP de lat hoog legt met betrekking tot specifieke eisen aan ontwerp, ontwikkeling, productie, nabewerkingen en after-service. Naast hypermoderne productieruimtes beschikt MGP over een uitstekend geoutilleerd materiaallaboratorium met moderne test- en beproefingsapparatuur om de kwaliteit van de gietproducten te controleren en te garanderen.

 

Kwaliteit staat dus voorop bij MGP Venlo en daar ligt dan ook de basis van het klantvertrouwen. MGP stelt steeds hogere eisen aan de geleverde producten en daarom is de focus permanent gericht op controle en bewaking van zowel de proces- als de productkwaliteit. Aangezien MGP Venlo alle denkbare mogelijke disciplines vanuit één vaste plek aanbiedt, wordt in samenspraak met de klant een compleet eisenpakket samengesteld en vastgelegd. Elk gietproduct krijgt daardoor volledige aandacht. Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles worden bij MGP Venlo de volgende controlemiddelen aangewend:

Trekproeven

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals trekproeven voor de beproeving van de mechanische eigenschappen.


2D/3D meetrapporten

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals 2D/3D meetrapporten voor het maken van 2D-tekeningen en het printen van 3D-prototypes. Als de 3D-modellen zijn afgerond en maximaal zijn geoptimaliseerd, kan worden gekozen voor het gewenste gietproces.


Rontgenonderzoek

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals röntgenapparatuur voor de controle van de homogeniteit van het gegoten product.


Spectraal analyse

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals spectraal analyse voor de samenstelling van de diverse legeringen


3.1 Materiaalcertificaat

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals het 3.1 Materiaalcertificaat waarin de leveringsvoorwaarden staan vermeld, specificaties van de bestelling en de officiële regels en technische overeenkomstige regels. De documenten zijn gecertificeerd door inspectie aangeduid volgens officiële regels of volgens een gemachtigd persoon van de producent onafhankelijk van de productie.


Gasdichtheidsmetingen

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals gasdichtheidsmetingen om de vacuüm analyse te analyseren.


Hardheidsmetingen

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals hardheidsmetingen van de legeringen om plaatselijke penetratie als standaardlast te testen om zo topkwaliteit te garanderen.


Thermoanalyse

Voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles maakt MGP gebruik van uiterst moderne controlemiddelen zoals thermoanalyse om de kwaliteit van het gesmolten aluminium doorlopend te testen.


© 2024 - MGP Venlo B.V.